Heilige God, U bent de bron van alle heiligheid. Wij vragen Uw rijke zegen voor alle kinderen in Zimbabwe die opgroeien in armoede en die vaak zonder ouderlijke zorg, scholing of een dak boven het hoofd een weg moeten zoeken in het leven. Wij vragen U dat zij mensen ontmoeten die zich met oprechte liefde over hen ontfermen en hun ook de weg wijzen naar Uw eniggeboren Zoon. Door Christus onze Heer.