Goede God, U beschermt Uw volk en U wijst onze gebeden niet af. Wij vragen Uw zegen voor allen die gevangen zitten omwille van hun geloof in Uw Zoon Jezus Messias. Verhoor onze gebeden, schenk hun vertroosting en open het hart van hun vervolgers. Wij bidden U om wijze mannen en vrouwen die Uw Boodschap van vrede en gerechtigheid willen uitdragen aan onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Jakobus, door Christus onze Heer.