Almachtige God, Uw Woord bevrijdt mensen van hun zelfzucht en opent hun ogen voor de ware vrijheid. Wij vragen Uw zegen voor ons op onze eigen levensweg. Dat wij een steeds dieper wordend inzicht krijgen in de mysteries van ons geloof en dat dit inzicht vrucht draagt in ons eigen leven en voor onze wereld. Behoed ons voor het kwade en doe ons groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria L’huillier, maagd en martelares, door Christus onze Heer.