Almachtige God, Schepper van hemel en aarde,De hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid en goedheid. Wij willen U deze week bidden om Uw zegen over alle kerkgemeenschappen in Nigeria. Om bescherming tegen geweld, onrecht en vervolging. Dat onze zusters en broeders in Nigeria troost en hoop mogen putten uit de Goede Boodschap. Wij bidden dat Uw ene Kerk ook in Nigeria mag groeien in aantal en in geloof, als ook in liefde voor U.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Marcus, evangelist, door Christus onze Heer.