God, Uw engel Gabriël heeft aan de heilige maagd Maria geboodschapt. Zij stemde in, werd overschaduwd door Uw Geest en werd zwanger van Uw goddelijk Woord. Wij bidden U dat mensen overal de waarheid en de kracht van het Evangelie leren kennen en hiermee instemmen; dat hun harten open gaan voor Uw Woord en dat zij hun unieke talenten inzetten voor een vreedzame en rechtvaardige wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.