Almachtige God, U bent de bron van vrede, heiligheid en leven. Wij bidden U voor de kluizenaars, kluizenaressen, monniken en monialen die wonen in de landen van het Midden-Oosten. Hun trouwe gebed in woelige tijden schenkt kracht aan velen. Wij vragen de zegen van Christus voor deze mannen en vrouwen, die met hun dagelijkse arbeid en hun stille gebed Uw lof verkondigen aan onze wereld. Door Christus onze Heer.