Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij gedenken deze week de Christenen in Pakistan en Bangladesh in onze gebeden. Wij vragen Uw rijke zegen voor hen in deze woelige tijden. Bescherm hen tegen geweld en laster. Schenk moed en wijsheid bij gevaar. Geef hoop en vertrouwen op betere tijden. Wij willen U ook bidden voor de regeringsleiders en religieuze leiders in deze Islamitische samenlevingen: dat hun ogen open gaan voor de waardigheid van iedere mens. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.