maandag 24 mei 2021

Algoede God, Uw grote barmhartigheid is alom bekend. Wij bidden U vandaag voor de vele kinderen die op straat leven in São Paulo, Brazilië. Wij vragen U dat zij onderdak en liefdevolle zorg ontvangen. Geef dat zij door goede catechese en toereikend onderwijs gelegenheid krijgen om op te groeien tot verantwoordelijke en liefdevolle volwassenen. Wij danken U voor hun stadsgenoten die zich inzetten voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van deze kinderen. Dit bidden wij U op voorspraak van de zalige Isidorus Ngei Ko Lat, catechist en martelaar, door Christus onze Heer.