maandag 24 juli 2023

Genadige God, U openbaart zich aan de armen van geest en aan de zuiveren van hart. Op deze gedachtenisdag van de heilige Charbel, willen wij Uw krachtige zegen vragen voor alle inwoners van Libanon. Dat zij steeds de vrede van Jezus Christus zoeken, en in vruchtbare harmonie met elkaar leven. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon Uw liefde verkondigen in woord en in daad aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, eremiet, door Christus onze Heer.