Almachtige God, aan de armen en behoeftigen schenkt Gij hoop op betere tijden. Wij willen U daarom bidden voor de inwoners van Venezuela, waar al jaren veel onrust in de samenleving heerst. Geef dat Uw Kerk daar een bemiddelende rol kan spelen, en zo een instrument van Uw vrede kan zijn. Schenk Uw Kerk in Venezuela wijze leiders, liefdevolle weldoeners en bekwame verkondigers. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Grove, lekengelovige, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.