Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias is de Heiland en Redder van de wereld. Deze maandag bidden wij U dat deze Goede Boodschap van heil in steeds meer landen vrijuit mag klinken. Wij danken U daarom voor alle mannen en vrouwen die zich hiervoor inzetten. Zegen hen die zich hard maken voor persvrijheid, godsdienstvrijheid, vrijheid van samenkomst en van meningsuiting. Geef dat hun inzet vrucht draagt voor Uw Kerk. Dit vragen wij U op voor voorspraak van de heilige apostel Bartolomeüs, door Christus onze Heer.