Eeuwige God, Uw Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Op weg naar de viering van de geboorte van Uw Zoon bidden wij voor alle mensen van goede wil overal ter wereld. Geef dat zij de komst van Jezus Christus steeds mogen ervaren in hun dagelijkse leven en dat zij hun vreugde daarover in alle vrijheid mogen uitdragen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.