Levende God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en in vreugde met elkaar te leven. Wij bidden U voor de leiders van terreurbewegingen. Wij bidden U dat deze leiders de vrede van Christus leren kennen; dat hun ogen, oren en hart open gaan voor Uw Woord van leven en dat zij hun onderdanen met eerbied behandelen en de vrijheid schenken om Jezus Christus als de enige Heer te belijden. Door Christus onze Heer.