God onze goede Vader, U bent de bron van alle goeds. Wij vragen daarom Uw goede zegen voor alle kinderen in Congo die opgroeien in armoede, en die vaak zonder ouderlijke zorg, scholing of een dak boven het hoofd een weg moeten zoeken in het leven. Wij vragen U dat zij mensen ontmoeten die zich met oprechte liefde over hen ontfermen en hen ook de weg wijzen naar Uw ene Kerk. Door Christus onze Heer.