God van liefde, U hebt zich geopenbaard in Uw Zoon Jezus Christus als een goede en liefdevolle God. Op deze dag ter nagedachtenis aan de heilige Charbel vragen wij Uw bijzondere zegen voor alle inwoners van Libanon. Dat zij altijd de vrede van Christus nastreven door met elkaar in gesprek te blijven. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers en religieuze leiders in Libanon Uw liefde verkondigen en uitdragen aan hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charbel Makhlùf, door Christus onze Heer.