Barmhartige Heer, U wilt de mensen bevrijden uit de slavernij van onrechtvaardige economische en ideologische systemen. Wij bidden U daarom voor de succesvolle verspreiding van de Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth. Geef dat veel mensen worden bereikt en het Evangelie omarmen. Door Christus onze Heer.