maandag 23 oktober 2023

Goede God, Uw daden van liefde voor de mensen zijn niet te overtreffen, en zij schenken ons verlossing en vrijheid. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers en religieuze leiders in Iran, en wij vragen U dat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun onderdanen behartigen en beschermen. Geef dat zij geraakt worden door de Geest van de verrezen Christus, zich bezinnen op hun levensvisie, en Uw Goede Boodschap voortaan uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotilde-Joseph Paillot en haar gezellinnen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.