Almachtige, algoede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij willen U vandaag bidden voor alle bewoners van Indonesië. Om vrede en harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen in dit enorme land. Wij danken U voor alle verkondigers van Uw Evangelie in Indonesië. Bemoedig hen, zegen hun werk en schenk hun rust en innerlijke vrede om telkens weer op kracht te komen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Clemens, paus en martelaar, door Christus onze Heer.