God van vrede en gerechtigheid, Uw goede daden zijn niet te overtreffen. Wij bidden U voor de inwoners van de grote steden in India waar veel armoede en vervuiling is. Geef dat zij de medewerking van de overheden ontvangen om hun lot ten goede te keren. Schenk hun, naast een verbetering in welvaart en welzijn, ook Uw geestelijke goederen in overvloed. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clotildis Angela en gezellinnen, martelaressen, door Christus onze Heer.