Almachtige God, de Goede Boodschap wordt met vreugde uitgedragen tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U op deze maandag voor het geloof en het gebed van de Christenen in China. Geef dat hun landgenoten Jezus Christus leren kennen en omarmen en vragen om het doopsel en het vormsel te mogen ontvangen. Wij bidden dat de Kerk in China mag groeien in geloof en in aantal. Door Christus onze Heer.