Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons zijn vrede nagelaten. Geef dat wij deze vrede met open armen ontvangen en doorgeven aan onze naasten. Wij bidden vandaag en deze week voor zijn vrede in Oost-Afrika, waar zo vele mensenlevens verwoest worden door geweld en armoede. Schenk aan alle inwoners van de verschillende landen in dit gebied de bereidheid om naar elkaar te luisteren. Door Christus onze Heer.