Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus genas de melaatsen en de blinden met zijn liefdevolle aanraking. Wij danken U in deze Paastijd voor alle mensen die werken in de zorg in Afrika. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor de religieuzen die geroepen zijn om medische zorg te geven aan de allerarmsten in de grote steden en afgelegen dorpen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Joris, martelaar, door Christus onze Heer.