maandag 22 november 2021

Eeuwige God, de profeten van het Oude Verbond verkondigden de komst van de Messias. Wij willen U danken voor de mannen en vrouwen die door de eeuwen heen Jezus Christus hebben verkondigd tot in de dood. Wij vragen U: geef dat wij het voorbeeld van hun geloofstrouw blijven gedenken, en onder alle omstandigheden getuigen van uw waarheid en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cecilia, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.