maandag 22 maart 2021

Barmhartige God, Uw reddende Woord heeft geklonken uit de mond van de profeten van Israël. Wij danken U vandaag voor de vele actieve religieuzen in India die werkzaam zijn in de zorg en in het onderwijs, en die de verkondiging van het Evangelie ondersteunen. Geef dat vele jonge mensen geraakt worden door hun voorbeeld en zich aansluiten bij de verschillende ordes en congregaties met een verkondigende taak. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Clemens August von Galen, bisschop, door Christus onze Heer.