Goede God, in Jezus van Nazareth heeft U zich geopenbaard als een God van gerechtigheid en vrede. Wij bidden U voor Christenen in China: dat zij met gebed en caritas grote veranderingen ten goede brengen voor alle Chinezen. Wij bidden om een groeiende samenwerking tussen de verschillende Christelijke gemeenschappen in China en alle Chinezen van goede wil. Wij vragen Uw krachtige zegen voor de toekomst van Uw Kerk in China. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Fisher en de heilige Thomas More, martelaren, door Christus onze Heer.