maandag 22 februari 2021

Eeuwige God, Gij hebt Uw ene Kerk gebouwd op de rots en ons geloof gegrondvest op de belijdenis van de apostelen. Wij vragen U om Uw Kerk te blijven beschermen, vooral op die plekken waar zij te lijden heeft onder intimidatie, vervolging en laster. Wees de bisschopen nabij en geef dat zij met zuiverheid, wijsheid, standvastigheid en liefde hun kudde hoeden. Wij vragen Uw zegen voor bisschoppen die verdwenen zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.