maandag 22 augustus 2022

God onze goede Vader, Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, heeft zijn apostelen gezegd: ‘Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.’ U verlangt dat alle mensen door de heilige Geest in de vrede van Christus met elkaar kunnen leven. Geef daarom dat de Christenen in Turkije, ondanks de heersende intimidatie in dat land, de Blijde Boodschap van vrede blijven verkondigen aan hun landgenoten en daarmee de Kerk daar opbouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Koningin van de vrede, door Christus onze Heer.