Barmhartige God, Uw goedheid is de bron van al het goede. Uw Geest wekt op tot liefde voor de naaste. Wij bidden U vandaag voor alle vluchtelingen die tijdelijk in Turkije wonen – speciaal voor de kinderen. Om een geborgen plek; om veiligheid; om troost; om hoop. Geef dat zij voldoende materiële en geestelijke bijstand ontvangen van mensen die Uw goedheid willen uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Josephine Leroux, martelares, door Christus onze Heer.