Heer onze God, Uw wonderen worden bezongen tot aan de uiteinden van onze aarde. Wij danken U voor de Christenen in Zuid-Afrika en Namibië die Uw Blijde Boodschap ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in daden van naastenliefde. Wij bidden U speciaal voor onze broeders en zusters in deze landen die te lijden hebben onder armoede, werkeloosheid en geweld. Wij vragen U om hen te bemoedigen in hun geloof. Door Christus onze Heer.