Almachtige God, U bent de bron van vrede, heiligheid en leven. Wij bidden U in deze Paastijd uit dank voor de kluizenaars, kluizenaressen, monniken en monialen die met standvastigheid bidden voor de noden van de wereld en voor de komst van Uw Koninkrijk. Wij vragen Uw zegen voor deze mannen en vrouwen: dat zij trouw blijven aan hun roeping en zich gesterkt weten door nieuwe broeders en zusters die hun levenswijze willen delen. Door Christus onze Heer.