Goede en barmhartige God, Gij hebt Uw Kerk gebouwd op de rots en ons geloof gegrondvest op de belijdenis van de apostelen. Wij vragen U dat Gij Uw Kerk blijft zegenen met de gaven van Uw heilige Geest en dat zij stand houdt als een teken van licht en wijsheid in de verwarring van onze tijd. Wij bidden U speciaal vandaag voor Uw Kerk in nood, waar ook ter wereld. Om verlichting van vervolging en om grote moed en een vast geloof voor de vervolgden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.