maandag 21 september 2020

Barmhartige Heer, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons gevraagd om ons eigen levenskruis op te pakken en Hem na te volgen. Wij bidden U dat wij de moeilijkheden, de pijn en het verdriet van het dagelijkse leven leren dragen met Uw hulp. Geef dat wij oog houden voor de grote nood van onze broeders en zusters in Tadzjikistan, die op allerlei manieren uitgesloten worden door hun overheden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Matteüs, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.