maandag 21 november 2022 

Barmhartige God, Gij houdt de hoop in ons levend en biedt ons toekomst. Wij willen U bidden voor de allerarmsten in Somalië, die lijden onder onrecht, geweld, vervuiling en onwetendheid. Verlicht hun hart met het licht van Uw Evangelie en houd in hen de hoop levend op een betere toekomst. Verlicht hun denken met de kennis van Uw Zoon, en verrijk hun leven met de liefde van de Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Reyes Us Hernández, echtgenoot en parochievrijwilliger, martelaar tijdens de overheidsrepressie in Guatemala, door Christus onze Heer.