maandag 21 februari 2022

Goede God, Uw Zoon Jezus Messias heeft zijn leerlingen gevraagd om te bidden om arbeiders voor de oogst. Gehoor gevend aan zijn oproep bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Irak. Schenk Uw volk daar bekwame en moedige herders. Open de oren van de inwoners van Irak voor het Evangelie en zegen het land met nieuwe en bloeiende geloofsgemeenschappen, die Uw liefde uitdragen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Noël Pinot, priester, martelaar tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.