maandag 21 augustus 2023

God onze goede Vader, Jezus Messias vraagt ons om te waken, en om de tekenen van de tijd te doorgronden. Wij vragen U daarom: geef dat wij onze medegelovigen die vervolgd worden in Algerije, steeds indachtig zijn. Schenk hun de moed om de Blijde Boodschap te verkondigen aan hun vervolgers, en geef dat wij, door ons gebed voor Uw Kerk in nood, mogen groeien in liefde voor U en voor de mensen om ons heen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Bruno Zembol, minderbroeder, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.