God van gerechtigheid en vrede, In de geschiedenis van Uw volk Israël hebt U zich geopenbaard als een God die vrede en gerechtigheid wil voor alle mensen. Wij bidden U deze dag voor allen in Pakistan die lijden onder armoede en onrecht. Voor Christenen, Moslims en alle anderen: om een vredig samenwonen. Wij vragen Uw zegen voor onze wereld in de komende Kersttijd. Door Christus onze Heer.