Almachtige God, alle macht komt uiteindelijk uit Uw hand. Wij willen U bidden voor de regeringsleiders en machthebbers in Noord-Korea die met harde hand Uw kinderen daar regeren. Open hun ogen voor Uw Goede Boodschap van gerechtigheid voor alle mensen. Geef dat zij rechtvaardige wetten aannemen die daadwerkelijk bijdragen tot het welzijn van hun onderdanen. Door Christus onze Heer.