Almachtige God, Gij schenkt ons het eeuwige leven in Jezus Christus. Wij bidden U voor onze geloofsgenoten in Algerije die steeds op hun hoede moeten zijn voor intimidatie en geweld. Geef dat steeds meer jonge mensen in Algerije de Blijde Boodschap omarmen en elkaar herkennen als beelddrager van Uw Zoon. Geef dat zij mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Charles de Foucauld, martelaar, door Christus onze Heer.