God onze Heer, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U daarom voor onze broeders en zusters in Nederland. Wij bidden U dat zij mogen groeien in bestendig geloof en ook in liefde voor U en voor hun naasten. Geef dat zij Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen in hun eigen omgeving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattheüs, apostel, door Christus onze Heer.