God onze barmhartige Heer, U bent een God die Uw barmhartigheid voor alle mensen ten volle hebt geopenbaard in Jezus, Uw Gezalfde. In deze Goede Week vragen wij om Uw rijke zegen voor Uw Kerk. Bescherm onze herders, vooral de bisschoppen die gevangen zitten. Schenk vreugde en liefde aan de gehuwden en hun gezinnen. Geef dat velen overal ter wereld U leren kennen en het bad van de wedergeboorte en de zalving met Uw heilige Geest mogen ontvangen. Door Christus onze Heer.