Heer, God die liefde is, Uw levende Woord kwam als Licht in de duisternis om ons te verlichten. Wij vragen vandaag Uw zegen voor de vele mensen van goede wil in Panama, die zich inzetten voor het welslagen van de Wereldjongerendagen deze weken. Geef dat vele jonge mensen elkaar in een goede, gezellige en inspirerende sfeer kunnen ontmoeten en zo bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Antigua, patrones van Panama, door Christus onze Heer.