maandag 20 november 2023

God onze goede Vader, U verlangt dat mensen leven in de liefde en vrede van Jezus Christus. Wij bidden U vandaag voor de kinderen en jonge mensen die leven in Guatemala. Geef dat zij – ook via de moderne communicatiemiddelen – de kans krijgen om de liefde van Uw Zoon te leren kennen, en dat zij de moed ontvangen om zijn liefde uit te dragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus Xaverius Can Nguyen, catechist, martelaar tijdens de Vietnamese vervolgingen, door Christus onze Heer.