maandag 20 mei 2024

Goede God, Uw Zoon en Gezalfde Jezus van Nazareth heeft ons zijn moeder tot moeder gegeven. Wij bidden U op deze feestdag voor de opgroeiende kinderen die geen moeder hebben. Dat zij de liefdevolle en moederlijke zorg ontvangen die nodig is. Dat zij uitgroeien tot evenwichtige mensen die zich met toewijding kunnen inzetten voor een vreedzame wereld in navolging van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, door Christus onze Heer.