Ene heilige God van Israël, U hebt Uw uitverkoren volk veertig jaar gevoed met manna op zijn woestijntocht naar het land van melk en honing. Wij bidden U in deze Boetetijd voor mensen die onder armoede lijden in Irak – speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Geef dat deze mensen dagelijks ontvangen wat zij nodig hebben naar lichaam en ziel. Geef dat zij de ware manna uit de hemel, Jezus Messias, leren kennen en komen tot geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Nikollë Prennushi, bisschop en martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.