maandag 20 juni 2022

God onze goede Herder, Uw Zoon Jezus Messias heeft gevraagd dat wij bidden om arbeiders die Uw uitverkorenen kunnen hoeden. Roep vele mannen in Nigeria tot het priesterschap en diaconaat. Geef Uw Kerk in Nigeria bekwame leiders, vurige verkondigers en liefdevolle verzorgers. Schenk Uw Kerk daar ook contemplatieven: monniken en monialen, kluizenaars en kluizenaressen die van U getuigen met een leven van stilte, eenvoud en gebed. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Paulus Shinsuke, catechist en martelaar tijdens vervolgingen in Japan, door Christus onze Heer.