Heer onze goede God, U wilt dat de mensen zich ontwikkelen tot de volle maat van Uw Zoon. Wij bidden U daarom vandaag uit dank voor de katholieke onderwijzers en onderwijzeressen in India. Verleen dat zij beschikken over toereikende materialen en locaties voor goede catechese en onderwijs. Geef dat zij oog en hart hebben voor de noden en vragen van hun leerlingen en dat velen geïnspireerd worden door hun Christelijke levenswijze. Door Christus onze Heer.