God van liefde, U hebt Uw Zoon gezonden als Redder en Verlosser voor alle mensen. Wij danken U voor de Kerk in Indonesië en voor onze zusters en broeders daar die het Evangelie uitdragen aan hun landgenoten. Wij vragen U: bescherm deze geloofsverkondigers tegen laster, intimidatie en alle gevaar. Wees hen nabij met Uw heilige Geest en geef hun wijsheid en voorzichtigheid bij hun arbeid voor Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.