Algoede God, Uw Zoon Jezus Christus vraagt ons om te waken en om de tekenen van de tijd te verstaan. Wij vragen U: geef dat wij onze broeders en zusters, die vervolgd worden omwille van hun geloof in de Drie-ene God, steeds indachtig zijn in onze gebeden. Schenk hun de vrijheid om het Evangelie te mogen verkondigen en geef dat wij, door ons gebed, mogen groeien in liefde voor U en voor al onze naasten. Door Christus onze Heer.