Barmhartige God, Uw goedheid en liefde worden verkondigd tot aan de uiteinden van onze wereld. Wij bidden U daarom voor onze broeders en zusters in Maleisië. Wij bidden U dat zij mogen groeien in bestendig geloof, in aantal en ook in liefde voor U en voor hun naasten. Geef dat zij Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen in hun eigen omgeving. Door Christus onze Heer.