Goede God, aan mensen die verdriet kennen schenkt Gij troost en aan armen schenkt Gij de overvloed van Uw liefde. Wij bidden U voor allen in Rusland die verdriet kennen en die lijden onder de lasten van het dagelijkse leven. Troost en bemoedig hen en schenk hun hoop op een betere toekomst. Geef hun vreugde in het leven en de kracht om te blijven werken aan de opbouw van een samenleving van vrede en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.